De Jac Ruyters Groep is erkend als sociaal ondernemer en haalt direct het trede 1 certificaat!

De Jac Ruyters Groep is erkend als sociaal ondernemer en haalt direct het trede 1 certificaat!

De Jac Ruyters Groep heeft Trede 1 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de Jac Ruyters Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert de Jac Ruyters Groep op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

De Jac Ruyters Groep is een familiebedrijf met ruim 50 jaar ervaring in de onderhoud- en renovatie sector. De organisatie is een betrouwbare en bekende partner in de regio Limburg en Zuidoost Brabant, en werkt voor een breed palet aan opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, vastgoedbeheerders, overheid, institutionele beleggers, scholen, zorginstellingen en VVE beheerders. De veelzijdigheid aan projecten en klanten zorgt ervoor dat de Jac Ruyters Groep specialistische kennis- en ervaring heeft opgebouwd in al haar werkterreinen.

Het bedrijf heeft inmiddels ruim 75 enthousiaste en gekwalificeerde vaklieden in dienst. De Jac Ruyters Groep heeft zichzelf als missie gesteld om een hoog kwaliteitsniveau na te streven in al haar werkzaamheden. De organisatie is daarom continu gericht op ontwikkelingen nu- en in de toekomst om mee te kunnen groeien en haar ambities te kunnen blijven realiseren.

Sociaal ondernemerschap als vanzelfsprekendheid

Als familiebedrijf voelt de Jac Ruyters Groep een grote maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Het bedrijf zet zich dan ook actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren, waar iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen. Zo biedt de Jac Ruyters Groep onder andere programma’s en trainingen om gezond en veilig werken, een jaarlijkse opleidingskalender en een programma om medewerkers te boeien en te binden aan de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Bovenal hecht de Jac Ruyters Groep belang aan een open organisatie waarin zij de suggesties en waarderingen van haar medewerkers serieus neemt, en in samenwerking met de medewerkers kan bouwen aan een werkomgeving waar iedereen met plezier zijn of haar werk kan uitvoeren.

Jamaick Ruyters: “Iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, maar een kans wil grijpen, kan terecht bij onze organisatie. Of het nu gaat om een leerling of iemand die uit de roulatie is geweest en terug wil keren in het arbeidsproces. We hebben binnen de organisatie de middelen en mensen om iemand te begeleiden naar een situatie waarbij er prettig blijvend gewerkt kan worden.

De organisatie constateert bovendien een schaarste aan vaklieden in de toekomst. De Jac Ruyters Groep vindt het belangrijk om nu al te anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. De organisatie biedt daarom mogelijkheden aan voor zij-instromers, statushouders en mensen die zich willen omscholen. Tevens investeert het bedrijf continu in leerlingen die binnen de organisatie op begeleide wijze ervaring kunnen opdoen binnen de specialismes van de Jac Ruyters Groep. Zo zet de Jac Ruyters Groep zich actief in voor sociaal ondernemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en zorgt daarbij tevens voor nieuwe aanwas aan vaklieden.

Medewerker in beeld:

Eén van de gewaarde collega’s binnen de Jac Ruyters Groep is Saleban. Hij heeft zich in Nederland weten te ontwikkelen tot een volwaardig schilder, en nog belangrijker een gewaardeerd collega. De mooiste beloning voor de inzet van Saleban en zijn werkzaamheden bij de Jac Ruyters Groep was niet het PSO certificaat, maar kwam recent in het bezit van Saleban; de Nederlandse nationaliteit. Saleban is als statushouder begonnen binnen het bedrijf en heeft zich opgewerkt tot een echt teamlid. Saleban waardeert met name de samenwerking en de band die hij in korte tijd heeft weten op te bouwen met zijn directe collega’s. Saleban is helemaal in zijn nopjes en voelt zich thuis binnen de organisatie. Hij geeft aan erg blij te zijn met de kansen die hem geboden zijn en dat hij het met al zijn collega’s goed kan vinden. De Jac Ruyters Groep is dan ook trots dat zij als familiebedrijf een prettige en inspirerende werkomgeving kan faciliteren.

Foto boven: Saleban met een collega op een project van de Jac Ruyters Groep

Het belang van de PSO-certificering en verdere stappen op het vlak van sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen zit stevig verankerd in de bedrijfsvoering van het familiebedrijf. De Jac Ruyters Groep zet zich al jaren in om de missies en kernwaarden van het familiebedrijf bewaken en in dat kader continu te investeren in mensen. De organisatie is dan ook van mening dat de grootste beloning voor haar sociaal ondernemerschap de betrokken en gemotiveerde medewerkers binnen het bedrijf zijn. Met het PSO-Certificaat kan de organisatie nu ook naar buiten uitdragen dat zij de gestelde bedrijfsmissie en aandacht voor haar medewerkers waarmaakt.  

De Jac Ruyters Groep is direct gecertificeerd op trede 1 van de PSO Prestatieladder. Trede 1 is behaald met het bestaande personeelsbestand, wat aantoont dat het bedrijf sociaal ondernemen reeds had verankerd in haar huidige bedrijfsvoering. De organisatie heeft echter de nadrukkelijke ambitie om door te groeien op de PSO Prestatieladder en binnen korte tijd trede 2 te behalen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.  

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
21 april 2021