Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd Van Son Onderhoud en Schilderwerken

Het aantal sociale bedrijven groeit! Gefeliciteerd Van Son Onderhoud en Schilderwerken

Van Son Onderhoud en Schilderwerken heeft trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat de organisatie op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat zij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de organisatie werkt bij voorkeur samen met organisaties die dit ook doen.

PSO stimuleert socialer ondernemen in Nederland

Doel van de PSO is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is in samenwerking met TNO, PSO-Nederland, Start Foundation en de markt ontwikkeld, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen.

Prestatieniveaus

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus de Aspirantstatus, trede 1, trede 2 en trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirantstatus behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de trede benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen. Een organisaties kan ook groeien op de ladder door diensten of producten in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en SW bedrijven.

 

 

Deel dit bericht:  
24 august 2016