ProfLinQ Limburg en ProfLinQ Brabant beide direct gecertificeerd op de hoogste trede van de PSO-Prestatieladder!

ProfLinQ Limburg en ProfLinQ Brabant beide direct gecertificeerd op de hoogste trede van de PSO-Prestatieladder!

Zowel ProfLinQ Limburg als ProfLinQ Brabant hebben Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat ProfLinQ Limburg en ProfLinQ Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren ProfLinQ Limburg en ProfLinQ Brabant op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

ProfLinQ Limburg en ProfLinQ Brabant vormen samen ProfLinQ, een organisatie voor zowel personeelsdiensten als projectondersteuning en -advies. ProfLinQ is de verbindende link en schakel in arbeidsbemiddeling van lager tot hoger opgeleid personeel. Naast de projectmatige inzet van personeel op projectlocatie, voorziet ProfLinQ ook in advies, planning en begeleiding van projectprocessen in bouw, infra, groen en aanverwante technische sectoren.

ProfLinQ is een onafhankelijk bureau dat kiest voor een persoonsgerichte benadering, waarin individuele wensen en behoeften centraal staan. Regelmatig contact, een proactieve houding en effectief handelen dragen bij aan een duurzame relatie tussen opdrachtgever, personeel en ProfLinQ.

Socialer ondernemen binnen ProfLinQ

Een duurzame en stabiele werkinzet van kandidaten wordt bevorderd door een adequate begeleiding in het werkveld als ook in de privé situatie en leefomgeving van kandidaten. ProfLinQ voorziet kandidaten van intensieve begeleiding en aansturing in zowel werk als sociaal-maatschappelijke situaties, met als uiteindelijke doel een duurzame arbeidsparticipatie. Door elke medewerker een kans te geven op een werkplek die geschikt is voor hen ziet Proflinq dat de PSO-doelgroep een waardevolle aanvulling voor de organisatie is.

Ambities op het vlak van socialer ondernemen

Omdat Proflinq al direct op de hoogste trede van de PSO-Prestatieladder gecertificeerd is, beschouwt de organisatie het PSO-certificaat vooral als een stimulans om haar prestaties op het vlak van socialer ondernemen te waarborgen en te behouden. De PSO-certificering behoort tot een lange termijn- en duurzame visie, die volledig geïntegreerd is binnen het bedrijfsproces en organisatie.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
30 march 2021