Smartflow Nederland toont ambities om het vlak van sociaal ondernemen met Aspirant-status!

Smartflow Nederland toont ambities om het vlak van sociaal ondernemen met Aspirant-status!

Smartflow Nederland heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Smartflow Nederland aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Smartflow Nederland aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Over Smartflow

Smartflow is een innovatief digitaal platform dat industriële bedrijven in staat stelt mobiele bedrijfskritische kernprocessen te digitaliseren, zoals inspecties, werk orders en werkvergunningen. Smartflow begeleidt organisaties tijdens deze digitale transitie, en besteedt hierbij zowel aandacht aan een soepele technische omschakeling als een passende omschakeling voor medewerkers en hun werkwijze.

De mens centraal

Naast de organisatie haar missie om haar klanten zo goed mogelijk om te laten schakelen naar innovatieve digitale manieren van werken, staan haar eigen medewerkers centraal binnen de organisatie. Smartflow wil een diverse en inclusieve werkgever zijn. Dit bekent dat Smartflow bij de samenstelling van het werknemersbestand niet alleen kijkt naar diploma's, bewezen dienstverbanden of vaststaande functies en zich optimaal wilt inzetten voor inclusie. De ambitie is dat iedereen mag zijn wie hij, zij of die is. Er wordt gekeken naar potentie, motivatie en flexibiliteit, want Smartflow wilt vooral kansen bieden aan mensen die nog kunnen groeien, al dan niet met een helpende hand. Door een diverse en inclusieve werkgever te zijn verwacht Smartflow over meer creativiteit, innovatie en wendbaarheid te beschikken en aantrekkelijk te blijven als werkgever. Als representatieve afspiegeling van de samenleving, opdrachtgevers en klanten stimuleert Smartflow mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te sluiten, in plaats van uit te sluiten.

Actieve stappen naar een socialere organisatie

Smartflow hecht groot belang aan inclusief ondernemen en sociale betrokkenheid. De organisatie heeft de ambitie om de komende twee jaar door te groeien naar Trede 1 op de PSO Prestatieladder.  

De PSO-certificering op de Aspirant-status maakt deze sociale doelen aantoonbaar voor haar partners en andere organisaties. Verder biedt de PSO-certificering een duidelijke meetwijze om de ambities en prestaties van Smartflow op het gebied van sociaal ondernemen te monitoren en meten. De concrete vertaling van inspanningen op het gebied van sociaal ondernemen naar een certificering en duidelijke beleidsplannen past bij de ambitieuze werkwijze van de organisatie.

Smartflow heeft samen met All-Inclusion (een all-in partner voor sociaal ondernemen) een plan van aanpak opgesteld om in de komende twee jaar te groeien tot een duurzame inclusieve organisatie en een groeispurt te realiseren. Het opgestelde plan van aanpak sluit aan bij Smartflow haar overkoepelende sociale beleid en richt zich specifiek op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking. Door middel van deze duidelijke doelstellingen in het plan van aanpak zal Smartflow de komende tijd proberen haar activiteiten op het gebied van socialer ondernemen verder uit te breiden.

Ook benieuwd hoe uw organisatie presteert op de PSO-Prestatieladder? Op www.mijnpso.nl kunt u vrijblijvend inventariseren of u in aanmerking komt voor een Aspirant-status of Trede-certificaat. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
1 september 2020