JONGEN Bouwpartners ontvangt Aspirant-status voor haar ambities op het vlak van socialer ondernemen

JONGEN Bouwpartners ontvangt Aspirant-status voor haar ambities op het vlak van socialer ondernemen

JONGEN Bouwpartners heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling blijkt dat JONGEN Bouwpartners aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder kan bereiken.

Over JONGEN Bouwpartners

JONGEN Bouwpartners is een ontwikkelde bouwer die met name actief is in de regio Limburg en delen van Gelderland en Noord-Brabant. De organisatie is hoofdzakelijk actief op het gebied van Ontwikkeling, Woningbouw, Utiliteitsbouw en Onderhoud & Renovatie. Inmiddels is JONGEN Bouwpartners uitgegroeid tot de grootste bouwexpert van Limburg.

Jack Corten (algemeen directeur): “Jongen Bouwpartners initieert, ontwikkelt en realiseert al generaties lang een breed scala aan bijzondere projecten. Het zijn deze projecten die de kwaliteit van leven in onze samenleving echt verbeteren, en dit is wat ons vak zo mooi maakt: mensen van jong tot oud laten genieten van een nieuw thuis, een frisse werkplek, of een toonaangevend gebouw. Dat wij hiervan onderdeel uit mogen maken, is iets waar wij meer dan trots op zijn.

JONGEN Bouwpartners en socialer ondernemen

Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft JONGEN Bouwpartners aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Jack Corten (algemeen directeur): “Werk, het verrichten van arbeid, is van groot belang binnen onze maatschappij. Veel werkende mensen betekent dat we een sterke economie hebben. Maar het betekent ook iets voor deze mensen zelf. Werk vervult de behoefte van mensen tot een zinvolle bezigheid. Het geeft hen autonomie, doordat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook stimuleert het persoonlijke ontwikkeling en participatie aan de samenleving. Werk draagt bij aan de levenskwaliteit van de mens.

Doelstellingen op het gebied van socialer ondernemen

Jongen Bouwpartners zet zich actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Dit doet de organisatie vanuit haar kernwaarden: een ondernemende organisatie, betrokken bij de samenleving en samenwerkingsgericht met allerlei partners binnen de bouwketen.

Roger Derrez (HR manager): “Werk is niet voor iedereen een vanzelfsprekend gegeven. Daarom wil wij bij Jongen Bouwpartners onze bijdrage leveren aan het invullen van de behoefte tot werk. Voor ieder individu van de samenleving, en daarbij ook diegene met afstand tot de arbeidsmarkt.

 De grote verbondenheid met de regio vertaalt zich ook door in het personeelsbeleid van Jongen Bouwpartners. Zo hecht Jongen Bouwpartners ook veel belang aan de samenstelling van haar personeelsbestand en de diversiteit van haar medewerkers.

Roger Derrez (HR manager): “We voelen ons betrokken bij de buurten waarin we actief zijn. Ons bedrijf werkt in de haarvaten van de samenleving. We vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand daar een afspiegeling van is. Door het betreden van de PSO-ladder kunnen we aantonen dat we hieraan concreet invulling geven en gestructureerd groeien in het leveren van een sociale bijdrage.

In de schijnwerper: Philip

Binnen het project Sphinxkwartier in Maastricht is Philip (60 jaar) inmiddels een onmisbare arbeidskracht op de bouwplaats geworden. Philip is bij JONGEN Bouwpartners komen werken in het kader van Social return en biedt sinds november 2020 onder andere hulp bij timmerwerkzaamheden, het opruimen van de bouwplaats en allerlei andere hand- en spandiensten. Philip zit niet graag stil, dus dat hij de hele dag in de weer is met allerlei werkzaamheden geeft hem dan ook veel voldoening. Philip heeft twee vaste begeleiders op de bouwplaats, waar hij zich vrij voelt om zelf met initiatieven te komen. Als het aan Philip ligt zou hij nog heel wat jaren binnen de club van JONGEN willen werken. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Volgens Jongen Bouwpartners een vruchtvolle samenwerking voor beide partijen.

Philip op de bouwplaats van Sphinxkwartier Maastricht

Ambities om door te groeien op de PSO-prestatieladder

Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Jongen Bouwpartners spreek nadrukkelijk de ambitie uit om binnen een tijdsbestek van een jaar door te groeien naar Trede 1 op de PSO Prestatieladder.

Roger Derrez (HR manager): “Jongen Bouwpartners zet zich als erkend leerbedrijf al jaren actief in om leerlingen te plaatsen en het vak te leren. Ook bij uitbesteding van diensten wordt gekeken of we werkzaamheden kunnen uitbesteden aan organisaties die werken met medewerkers uit de PSO doelgroep. We wilden vooral inzicht krijgen waar wij staan en hoe we kunnen groeien. Daarom hebben we met ondersteuning van Primum een plan van aanpak opgesteld om door te kunnen groeien naar de volgende trede. Belangrijke elementen uit dit plan zijn: het vergroten van het draagvlak binnen de organisatie; het toepassen nieuwe vormen van werving en selectie, het opzetten van instroomtrajecten en het aanpassen van het inkoopproces het aanwijzen van functies die ingevuld worden door de medewerkers uit de PSO-doelgroep.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

 Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

 

 

 

 

Deel dit bericht:  
5 march 2021