Attender Groen behaalt Trede 3|30+ op de PSO-Prestatieladder, waardering voor sociaal ondernemerschap!

Attender Groen behaalt Trede 3|30+ op de PSO-Prestatieladder, waardering voor sociaal ondernemerschap!

Attender Groen heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Attender Groen voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Attender Groen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Attender Groen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Over Attender Groen

Attender Groen is een bedrijf met een diversiteit aan talenten. Het bedrijf is onlangs ontstaan door de samenvoeging van drie organisaties, en maakt als regionaal betrokken groenbedrijf deel uit van de Vebego Groenbedrijven in Nederland. Ondanks het feit dat Attender Groen zelf een jonge organisatie is, put zij uit ruim 150 jaar ervaring.

De organisatie is actief op het gebied van groen aanleg en onderhoud, sport en recreatie aanleg en onderhoud en advies en ontwerp. Binnen al haar activiteiten streeft Attender Groen ernaar om een duurzaam eindproduct af te leveren naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Oog voor medewerkers

Attender Groen besteedt veel aandacht aan het creëren van leerzame, prettige en gepaste werkplekken voor al haar medewerkers. Hierin erkent Attender Groen de grote diversiteit binnen haar personeelsbestand, en de nodige aanpassingen die dit vergt vanuit haar bedrijfsvoering en communicatie. Aandacht voor de wensen en behoeftes van de medewerkers staat centraal binnen Attender Groen, en hierdoor was de PSO-certificering niet meer dan een logische vervolgstap.

Vera Duijsings, HR Manager: “Wij hebben oprechte aandacht voor onze mensen en hun diversiteit, waardoor zij zich goed op hun plek voelen bij ons, en zij hun talenten kunnen ontwikkelen waardoor ze groeien in persoonlijkheid, zelfredzaamheid, vakmanschap en vitaliteit.

Betekenisvol Werk binnen Attender Groen

Attender Groen biedt betekenisvol werk en maatwerk begeleiding, zowel op vaktechnisch gebied als op persoonlijk vlak en betrekt haar eigen medewerkers actief bij het bedrijf. Dit doet de organisatie door medewerkers inspraak te geven binnen de organisatie, maar ook door samen de successen en prestaties van Attender Groen te vieren.

Verder hecht Attender Groen groot belang aan het creëren van doorgroeimogelijkheden en goede, gepaste begeleiding, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Zo biedt de organisatie haar medewerkers de mogelijkheid aan om opleidingen te volgen waar zij extra diploma’s kunnen behalen en biedt zij een helpende hand bij problemen in de privésfeer. Naast deze inspanningen zorgt de organisatie ook voor goede randvoorwaarden bij al haar functies.

Vera Duijsings, HR Manager: “Attender Groen heeft aandacht voor groei; wij laten onze mensen, ons vakmanschap én onze klanten groeien door aandacht! We zijn trots op het behaalde PSO-certificaat, een waardering voor ons sociaal ondernemen. Met dit certificaat laten wij zien dat wij op duurzame wijze werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Erkenning op de PSO-Prestatieladder

Voor haar inspanningen op het gebied van sociaal ondernemen heeft Attender Groen niet alleen de hoogste trede op de PSO-prestatieladder behaald, maar ook het PSO 30+ Certificaat. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 herzien is. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen. Cedris en Van Doorne Advocaten hebben voor inkopers een handleiding sociaal aanbesteden opgesteld. Deze treft u hier aan.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl.

 

Deel dit bericht:  
3 march 2021