Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden behaalt meteen hoogste Trede op PSO- Prestatieladder

Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden behaalt meteen hoogste Trede op PSO- Prestatieladder

PSO Nederland feliciteert Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden met hun PSO-certificering op Trede 3 niveau. Met het behalen van het PSO-keurmerk maakt Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden aantoonbaar dat zij op duurzame wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee zet Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven die socialer willen ondernemen.

 

Over Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden is een professioneel kringloopbedrijf voor tweedehands goederen. De organisatie is op meerdere manieren maatschappelijk verantwoord. De 2 belangrijkste speerpunten in haar maatschappelijk verantwoord beleid zijn Mens en Milieu.

·         Mens: het bevorderen van de werkgelegenheid en het spelen van een grote rol op het vlak van re-integratie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een veilige werkplek te bieden en aan werk te helpen.

·         Milieu: het bevorderen en optimaliseren van hergebruik van goederen en grondstoffen.”

 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden zoekt actief de samenwerking met andere instanties om haar activiteiten op het gebeid van re-integratie zo veel mogelijk te stimuleren. Zo weet de organisatie een grotere groep mensen te bereiken en door middel van samenwerking de begeleiding van deze medewerkers zo passend mogelijk te maken.

 

Maaike Landheer: “ Als kringloopcentrum hebben wij altijd al samenwerking gezocht met lokale reïntegratiebedrijven en sociale werkvoorzieningen. Zo werken wij bijvoorbeeld al ongeveer 15 jaar nauw samen met Amfors in Amersfoort. In overleg met partners hebben wij altijd de inspanning geleverd om per individu een zo veilig en stabiel mogelijke werkplek te bieden en daarbij ook zo goed mogelijk te begeleiden. En dat doen we nog steeds.”

 

Sociaal ondernemen binnen Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden

 

De organisatie hecht veel waarde aan het uitdragen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en is al langere tijd actief op het gebied van sociaal ondernemen. Zo heeft Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden naast het PSO-certificaat ook het 100%Kringloop! Keurmerk, getoetst door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Als kringloopbedrijf zit sociaal ondernemerschap in het DNA van de organisatie.

 

Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden biedt verschillende mogelijkheden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hun werkvaardigheden te versterken. Binnen de trajecten van Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden kunnen mensen “leren werken”, en zich zo verder voorbereiden of ontwikkelen op het re-integreren op de arbeidsmarkt. Ook biedt de organisatie passend werk aan vaste medewerkers binnen haar organisatie.

 

Maaike Landheer: “Dat maakt zichtbaar dat wij een sociale onderneming zijn. Wij vinden het belangrijk om mensen die dat nodig hebben een kans te bieden op de arbeidsmarkt en/of de hulp en structuur te bieden op weg daarnaar toe. Het is fijn dat met een certificaat dit naar buiten toe ook zichtbaar is en wordt bevestigd.”

 

Ambities op het gebied van sociaal ondernemen

 

Ondanks het feit dat Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden al direct op de hoogste trede gecertificeerd is, ziet de organisatie nog volop manieren om zich te blijven ontwikkelen op het vlak van sociaal ondernemen. Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden ziet het als een uitdaging om haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen te blijven uitoefenen en uitdragen.

 

Maaike Landheer: “Wij zijn er erg trots op meteen op Trede 3 te zijn ingestapt. Die kwaliteit willen we nu en in de toekomst ook blijven leveren; we doen niet voor minder.”

 

In de spotlight: Ruud van Dijk

Links: Ruud van Dijk, medewerker, rechts: Maaike Landheer. Fotograaf: Henry Krul.

 

Ruud van Dijk “ben heel blij dat ik sinds ik in de WIA zit, niet thuis op de bank hoef te zitten. Super dat ik hier bij Kringloop Amersfoort met aangepast werk weer gewoon kan meedoen en mezelf nuttig kan maken. En mooi dat ik het zware tilwerk lekker aan anderen over kan laten (lacht) ”

 

Ook benieuwd hoe uw organisatie presteert op de PSO-Prestatieladder? Op www.mijnpso.nl kunt u vrijblijvend inventariseren of u in aanmerking komt voor een Aspirant-status of Trede-certificaat. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

 

PSO Helpdesk

E: info@pso-nederland.nl

T: 020-3315535

Deel dit bericht:  
2 march 2021