Hoogste trede én PSO 30+ certificering voor Pronk Loonwerk B.V.

Hoogste trede én PSO 30+ certificering voor Pronk Loonwerk B.V.

Pronk Loonwerk B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald en het PSO 30+ certificaat. Dat betekent dat Pronk Loonwerk B.V. voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 en dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee toont het verhuurbedrijf uit Naarden aan dat het belang hecht aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Over Pronk Loonwerk B.V.

Pronk Loonwerk B.V. uit Naarden is een service georiënteerd verhuurbedrijf in het grondverzet en de wegenbouw. Met ongeveer 45-50 medewerkers is Pronk Loonwerk B.V. actief in Midden-Nederland. De activiteiten van de organisatie van zowel verhuur van grondverzetmaterieel als GWW-vakmensen in combinatie met hoogwaardige persoons- en bedrijfscertificeringen is redelijk uniek in deze sector. De plaats binnen de GWW-keten omschrijft de organisatie als volgt: “we proberen met ons bedrijf te fungeren als smeermiddel voor grote infraprojecten”.

Op bijna elk groot infraproject in de regio Amsterdam-Almere zijn medewerkers van Pronk te vinden. De lange-termijn strategie van Pronk die is gericht op vertrouwen, waardering en samenwerking, heeft geleid tot wat Pronk Loonwerk B.V. nu is: een degelijk verhuurbedrijf dat zich door kwaliteit wil onderscheiden en daarmee probeert haar opdrachtgevers van dienst te zijn.

Sociaal ondernemen volgens Pronk Loonwerk B.V.

Pronk Loonwerk B.V. heeft als bedrijfsvisie dat je samen meer kunt dan alleen. Daarom wordt er geïnvesteerd in lange termijn-relaties met opdrachtgevers en collega-bedrijven. Naast opdrachtgevers heeft Pronk ook oog voor haar eigen organisatie. Met de PSO-certificering kan Pronk deze visie nog beter zichtbaar maken richting collega’s en opdrachtgevers.

Een reactie vanuit Pronk: “Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten, alleen is het soms lastig om deze direct te herkennen. Wij proberen iedereen met zijn of haar specifieke kwaliteiten op de juiste plek binnen ons bedrijf te plaatsen. Uiteindelijk zullen deze medewerkers doorgroeien tot ze een vaste plek binnen onze organisatie hebben gevonden. Dit geeft voor zowel de medewerker als voor ons bedrijf een meerwaarde”.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO-Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
3 february 2021