Nederrijn Schoonmaak B.V. ontvangt “kroon op jarenlange werken” en behaalt Trede 3 op de PSO

Nederrijn Schoonmaak B.V. ontvangt “kroon op jarenlange werken” en behaalt Trede 3 op de PSO

Ruim veertig jaar staat Nederrijn voor gewoon schoon, en dat is eigenlijk heel bijzonder. Nederrijn ontzorgt organisaties op het gebied van het schoonmaakonderhoud. Zo maakt de PSO-gecertificeerde organisatie dagelijks onder andere bij diverse scholen, zakelijke dienstverleners en de evenementenbranche schoon. Nederrijn werkt samen met diverse partners op het gebied van inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is het volgens hen van belang dat er voor een juiste begeleiding wordt zorggedragen om zodoende de kans op slagen te vergroten.

Sociaal ondernemen zit daarbij in het DNA. Nederrijn gelooft dat ieder mens iets kan. Aan hun, in samenwerking met partners en de kandidaat, om uit te kristalliseren wat iemand zijn of haar talent is. Daarmee creëren zij pareltjes die dagelijks met plezier hun werkzaamheden bij Nederrijn’s klanten verrichten. Middels de PSO-Certificering maakt de organisatie aantoonbaar wat zij op het gebied van social return doen. Geen loze woorden, maar een bewijs op papier.

Met het behalen van Trede 3 op de PSO-Prestatieladder toont Nederrijn aan belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing is gebleken dat zij tot de koplopers behoren en zich hier maximaal voor inzetten.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nlinventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
26 january 2021