GGZ Oost Brabant behaalt hercertificering voor Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

GGZ Oost Brabant behaalt hercertificering voor Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Twee jaar na de eerste certificering heeft GGZ Oost Brabant onlangs de hercertificering op Trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald. Dat betekent een ruim bovengemiddelde prestatie als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij GGZ Oost Brabant (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Directeur HR & Development Miloe van Sprang-Roegies is daar trots op: “De Herstelvisie die leidend is voor de hulp en zorg die wij bieden aan cliënten, past uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap. Kijk vooral naar wat wél kan, dat is ons uitgangspunt in alle facetten van ons werk. Zo bouwen we samen aan een gezonde, plezierige werkomgeving voor iedere medewerker. De hercertificering op PSO Trede 2 betekent dat die inzet gezien wordt.

Over GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische GGZ aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De organisatie ondersteunt hen bij het herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doet GGZ Oost Brabant door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is.

Samen met sociale partners

GGZ Oost Brabant werkt al jaren samen met sociale partners als IBN, Senzer en de Weener Groep en er zijn inmiddels tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de onafhankelijke PSO-audit is meerdere malen ter sprake gekomen dat GGZ Oost Brabant medewerkers uit deze doelgroepen gelijk behandelt als reguliere medewerkers. Zo doen zij mee aan werkoverleggen, jaargesprekken en teamuitjes; is extra begeleiding nodig dan kan dat via hun eigen trajectbegeleiders en via externe werkbegeleiders van o.a. Weener en IBN.

TNO-keurmerk

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat GGZ Oost Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet GGZ Oost Brabant niet alleen door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door hun leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. De organisatie kiest er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
19 january 2021