J. Jonker en Zonen stelt het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als doel en behaalt daarmee Trede 3 op de PSO

J. Jonker en Zonen stelt het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als doel en behaalt daarmee Trede 3 op de PSO

Volgens de dienstverlener in de groenvoorziening is het behalen van een PSO-Certificaat een verdiende erkenning van de gedane inspanningen op sociaal gebied. Het is het doel van J. Jonker en Zonen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, te begeleiden, en waar mogelijk op te leiden tot vaste en gewaardeerde krachten binnen de organisatie. Deze doelstelling heeft J. Jonker en Zonen het mooie resultaat van Trede 3 op de PSO-Prestatieladder geleverd. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat zij tot de koplopers behoren wat betreft de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. J. Jonker en Zonen wilt deze mooie positie dan ook graag behouden.

Over J. Jonker en Zonen

J. Jonker en Zonen is een toonaangevende dienstverlener in de groenvoorziening en een specialist in het realiseren van totaalprojecten waarin al hun disciplines samenkomen. Zowel aanleg, advies en onderhoud van groenvoorzieningen alsmede het uitvoeren van grote renovatieprojecten vormen de pijlers van hun dienstverlening. Het sociale aspect in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij J. Jonker en Zonen hoog in het vaandel. Daarbij is duurzaamheid onlosmakelijk verbonden aan hun manier van werken en als rode draad verweven door alle processen binnen het bedrijf.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nlinventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
18 januari 2021

Direct naar: