Facilicom Solutions maakt met het PSO keurmerk aantoonbaar duurzaam werk van Social return

Facilicom Solutions maakt met het PSO keurmerk aantoonbaar duurzaam werk van Social return

Met het behalen van Trede 2 op de PSO-Prestatielader toont Facilicom Solutions aan ruim bovengemiddeld te presteren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Hiermee laat Facilicom Solutions zien dat zij niet alleen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook duurzaam een plek biedt in de organisatie.

Marco Feijen, directeur Facilicom Solutions: “We zijn er trots op dat we met Facilicom Solutions Trede 2 hebben behaald op de PSO-Prestatieladder. Dat is een bijzondere prestatie omdat we ons voor het eerst hebben laten doorlichten en gelijk al op zo’n hoog niveau worden beoordeeld. Hieruit blijkt dat we binnen onze organisatie al lang op een juiste wijze invulling geven aan het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Over Facilicom Solutions

Facilicom Solutions is een totaalaanbieder van facilitaire en technische dienstverlening, voor alles in en om een gebouw. Hun supertechnici en facilitaire helden weten wat de klant beweegt en leveren perfect maatwerk. Zij werken samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen, vandaar de slogan ‘happy people make happy people’. Als grote werkgever vindt Facilicom Solutions het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan een inclusievere samenleving door een werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nlinventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535. Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
10 january 2021