Medux B.V. maakt aantoonbaar werk van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

Medux B.V. maakt aantoonbaar werk van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

Vol toewijding, inzet en met voortdurende innovaties vergroot Medux B.V. de bewegingsvrijheid, zelfstandigheid en het plezier van mensen met een bewegingsbeperking. Medux B.V. maakt meer mogelijk. Zij bieden kwaliteit van leven, in elke fase van het bestaan. De dagelijkse inzet van de medewerkers en partners is hierbij essentieel. Zij zien betaalbare zorg ook als ónze zorg. Met innovaties streven zij dit na. Altijd met oog voor mens en maatschappij.

Medux B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee tonen zij aan dat zij ruim bovengemiddeld presteren wat betreft de omvang van de werkgelegenheid die wordt geboden aan de PSO-doelgroep. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling heeft Medux B.V. aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Over Medux B.V.

Goed werkgeverschap is onmisbaar voor het kunnen bieden van goede zorg en dienstverlening. Meer dan 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een tijdige levering en een onverstoorde gebruikmaking van hulpmiddelen. Zij hebben werk dat ertoe doet. Medux B.V. biedt een werkomgeving waar medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich betrokken en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. Medux B.V. helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan, stage of leerwerkplek. Medux omvat organisaties die zijn gespecialiseerd in het bieden van zorghulpmiddelen aan zorginstellingen en particulieren. Ze richten zich op dienstverlening, innovatie en advies. Én op beheer, onderhoud en logistiek van de zorghulpmiddelen. Opdat deze optimaal worden benut. En op het juiste moment de juiste persoon bereiken

Door het behalen van het PSO-certificaat kan Medux B.V. aantoonbaar maken dat zij mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee geven zij invulling aan hun strategische pijlers “bouwen aan een sterk merk” en “duurzaam winstgevende groei”.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet-en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
6 january 2021