“It’s not once a criminal always a criminal. Het verleden bepaalt niet wie je bent, wat je ermee doet zegt alles.

“It’s not once a criminal always a criminal. Het verleden bepaalt niet wie je bent, wat je ermee doet zegt alles.

Social Impact Maker B.V.heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Social Impact Maker B.V. voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Impact Maker creëert innovatieve sociale concepten voor werkgelegenheid en tweede kansen voor kwetsbare doelgroepen. Haar merken zijn onder andere Zuivere Koffie en Guiltea. Ze hebben momenteel een koffiebranderij en een bakkerij in de gevangenis en krijgen (ex-)gedetineerden een eerlijke kans op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Social Impact Maker B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Social Impact Maker B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Foto: Jemuel Lampe

Linda Tammerijn, managing director: "Voor ons is sociaal ondernemen de kern van ons bestaan. Het is onze missie en zit verwezen in ons DNA. Door met onze concepten op te vallen kunnen we meer levens helpen veranderen. Als social enterprise streven we naar een zo eerlijk mogelijke keten op het gebied van arbeidsparticipatie en duurzaamheid. Met het certificaat kunnen we laten zien dat we als organisatie sociaal ondernemen belangrijk vinden en dat het de kern is van hetgeen we doen. Het is een erkenning voor ons en het werk wat we doen én deze erkenning helpt ons ook bij aanbestedingen en het verkrijgen van potentieel nieuwe opdrachten van organisaties die SROI belangrijk vinden of dat in hun beslissingscriteria meenemen. We zijn trots op het PSO30+ certificaat en ons doel is om als organisatie deze positie te behouden en daarnaast ook 500 levens van (ex-)gedetineerden te veranderen in 2025 door hen te helpen re-integreren en resocialiseren door het bieden van het leren van een ambacht in de gevangenis en aan een tweede kans. Een gedeelte zal bij onze organisatie aan het werk gaan en de rest zullen we via ons netwerk en onze recent opgerichte uitzendtak (Aan de Bak) bemiddelen naar (passend) werk. Het hebben van een baan, of een vergrote kans daarop, maakt een significant verschil voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij en daarmee bij het verlagen van de recidive."

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
2 january 2021