Gemeente ’s-Hertogenbosch koopt sociaal in bij 85 PSO-gecertificeerde bedrijven!

Gemeente ’s-Hertogenbosch koopt sociaal in bij 85 PSO-gecertificeerde bedrijven!

Het komt niet als een verassing uit de lucht vallen. Met het behalen van de hoogste PSO-treden (trede 3 en 30+) is de gemeente ’s-Hertogenbosch wederom koploper als het gaat om het bieden van kansen voor kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO maakt prominent onderdeel uit van het Social returnbeleid

In 2010 werd binnen de gemeente het Servicebureau Social Return opgezet en vrij snel daarna kreeg de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) een prominente plek in het Social returnbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente stimuleert bedrijven om hun sociale resultaten zichtbaar te maken door het behalen van een PSO-certificaat. Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld en in 2015 behaalde zij haar eerste PSO-certificaat.

Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch werken diverse PSO-doelgroepen op ambtelijke formatie. Daarnaast koopt de gemeente sociaal in bij andere PSO gecertificeerde bedrijven. En dat doet zij steeds meer!

In 2017 kocht de gemeente ’s-Hertogenbosch nog in bij 62 PSO-gecertificeerde bedrijven. In 2019 was dat al uitgegroeid naar 85 bedrijven, en het zal me niets verbazen als we in 2021 over de 100 gaan”, aldus Joyce de Vaan.

Als coördinator social return en tevens PSO-adviseur sta ik nog steeds achter dit keurmerk. Iedere maand krijg ik weer nieuwe verzoeken van bedrijven om hen te helpen bij het invullen van de PSO-rekentool om het certificaat aan te kunnen vragen", vervolgt Joyce. "Vaak blijkt dan dat organisaties al veel meer doen dan ze dachten. Ook geef ik advies hoe organisaties kunnen groeien naar een hogere trede. We maken dus op verschillende vlakken impact in ‘s-Hertogenbosch!"

Wethouder Huib van Olden is eveneens trots op het resultaat van zijn gemeente. “Het is niet een tijdelijk kunstje maar een visie op hoe je betekenisvol voor elkaar kunt zijn, vandaag en in de toekomst”.

Over de PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
21 december 2020