Gemeente Apeldoorn behaalt voor vierde keer hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Gemeente Apeldoorn behaalt voor vierde keer hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Voor de vierde keer krijgt de gemeente Apeldoorn de benoeming voor Trede 3, de hoogste trede, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Het instrument geeft inzicht in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op kwalitatieve arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het betreft een herwaardering die geldig is tot augustus 2022.

Foto: i.v.m. de maatregelen rondom Covid19 is er een foto van de vorige uitreiking gebruikt.

Trots op deze prachtige prestatie!

Wethouder Jeroen Joon met Personeel en Organisatie in zijn portefeuille is blij en trots met deze herbenoeming. “Je zou misschien denken: voor de vierde keer, dan is er weinig bijzonders meer aan. Maar dat is niet waar. Want deze benoeming is zeker geen vanzelfsprekendheid.”

Joon is dan ook blij dat Apeldoorn het goede voorbeeld geeft. “In Apeldoorn vinden we het belangrijk dat we dingen samen doen. Er is ruimte voor iedereen, iedereen moet mee kunnen doen. Inclusie is niet voor niets één van onze strategische thema’s. Dit vraagt natuurlijk meer dan alleen inzet van ons als organisatie, maar hoe kunnen we dit van anderen vragen zonder zelf het goede voorbeeld te geven? Ik ben trots en dankbaar om te zien dat het ons, voor de vierde keer op rij, is gelukt.” 

Wethouder activering en inkomen, Maarten van Vierssen, ziet ook in de praktijk wat sociaal ondernemen oplevert. “Ons doel is natuurlijk niet het halen van een vinkje op deze ladder. Ons doel gaat verder dan een plek creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Deze groep voegt ook echt waarde toe aan onze organisatie en dienstverlening. Het is fijn dat we op hen kunnen rekenen.

Gemeente Apeldoorn behoort aantoonbaar tot de koplopers!

De wethouders vinden deze benoeming niet alleen een herkenning voor de organisatie en de kwetsbare medewerkers. Ze zien het ook als een uitnodiging. Aan ondernemers en organisaties in de stad, aan andere gemeenten en overheden, aan iedereen die iets kan betekenen voor deze groep. “Want hoe meer plekken er zijn voor kwetsbare mensen, hoe meer we kunnen zien dat zij grote waarde toevoegen aan onze samenleving”, aldus Joon.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

 PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar: 

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
18 december 2020