Focus op sociaal inkopen en sociaal werkgeverschap resulteert in PSO-Trede 1 voor BTE Nederland B.V.

Focus op sociaal inkopen en sociaal werkgeverschap resulteert in PSO-Trede 1 voor BTE Nederland B.V.

BTE Nederland B.V. heeft Trede 1 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat BTE Nederland B.V. bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft BTE Nederland B.V. aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Iedereen is even waardevol bij BTE

De BTE Groep bestaat uit acht betonbedrijven en één betontechnologisch centrum, elk met zijn eigen specialisme(n). Dankzij die diversiteit is BTE in 95% van alle bouwsectoren in West-Europa actief. Elise Hoeboer, Coördinator Social Return: “De reden waarom BTE zich heeft laten certificeren op de PSO-ladder is tweeledig. Ten eerste is BTE een maatschappelijk betrokken bedrijf. Bij ons is ieder mens even waardevol. Als goed werkgever zijn we sociaal betrokken. Daarbij hoort dat er binnen BTE plek is voor mensen met verschillende kwaliteiten en een verschillende achtergrond! Dat sluit ook aan bij de missie van BTE: goed werkgeverschap vraagt om sociale betrokkenheid. Daarom wil BTE werkgelegenheid bieden aan denkers en doeners met verschillende kwaliteiten en mensen met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Ten tweede heeft het te maken met aanbestedingen voor opdrachten waar we als bedrijf op willen inschrijven. Met name bij opdrachten die door de overheid uitbesteed worden komt SROI als verplichting om de hoek kijken. Je moet als aanbieder kunnen aantonen dat je investeert in je sociale bijdrage. Door je te certificeren wordt je sociale investering aantoonbaar.

Sociaal inkopen en sociaal werkgeverschap

Elise Hoeboer, Coördinator Social Return: “Waar mogelijk proberen we sociaal in te kopen, denk aan het laten inpakken van onze kerstpakketten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het inkopen van Sint/kerstlekkernijen bij sociale bakkers. Of bijvoorbeeld het organiseren van externe vergaderingen: dat doen we vaak bij De Droom, in Elst/Beuningen. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de bediening en verzorgen zij de vergaderzalen.  Als het om onze eigen medewerkers gaat, betekent SROI dat we mensen die hun eigen werk niet meer kunnen doen (door ziekte en/of letsel) niet per direct laten uitstromen, maar alles op alles zetten om voor hen binnen de organisatie een passende werkplek te vinden. Ook bij de werving van nieuwe medewerkers wordt gekeken of mensen uit deze doelgroep (bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals Wajong, WIA en WAO of mensen uit de bijstand) geschikt zijn.

Elise Hoeboer, Coördinator Social Return “Iedereen telt mee. We halen kracht en plezier uit onze relaties en het gemeenschappelijk belang. We luisteren naar elkaar en bieden elkaar de helpende hand.”

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
15 december 2020