Sociale onderneming Breedweer Facilitaire Diensten behaald hoogste trede PSO

Sociale onderneming Breedweer Facilitaire Diensten behaald hoogste trede PSO

Breedweer Facilitaire Diensten heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Breedweer Facilitaire Diensten voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Breedweer Facilitaire Diensten op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Breedweer Facilitaire Diensten op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Breedweer verkoopt impact

Breedweer heeft als doel om zoveel mogelijk impact te maken met haar dienstverlening. Sterker nog het verkoopt impact door gebruik te maken van onze dienstverlening als middel. Dit doet Breedweer in de schoonmaak, catering, beveiliging en hospitality. Het doel is om invulling te geven op 8 van 17 sustainable development goals (SDG’s) dit zijn 17 doelen die door de VN lidstaten zijn opgepakt en waar we invulling aan moeten geven. Echter lopen we achter in de invulling hiervan. Breedweer verkoopt deze invulling. Met het PSO 30+ certificaat wilt Breedweer organisaties helpen bij de invulling van hun Social Return verplichtingen maar ook om aantoonbare invulling te geven op de SDG’s.

Jack Stuifbergen: “We gebruiken het PSO 30+ certificaat om onze Sociaal – Maatschappelijke Duurzaamheidsrevolutie te starten. Wij zijn ontzettend blij dat met dit certificaat het mogelijk wordt gemaakt om te laten zien dat we een aantoonbare sociale firma zijn.”

Meetinstrument en kwaliteitskeurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de herziening van Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
7 december 2020