The Good Agency B.V. door behalen PSO30 certificaat aantoonbaar een sociale onderneming

The Good Agency B.V. door behalen PSO30 certificaat aantoonbaar een sociale onderneming

The Good Agency B.V. heeft PSO Trede 3 en het PSO30+ certificaat behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat The Good Agency B.V. ruim bovengemiddeld presteert en heeft The Good Agency B.V. aangetoond belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Over The Good Agency

The Good Agency is een klantcontactcenter met een sociaal hart. Dagelijks verzorgen we via verschillende kanalen het klantcontact voor onze klanten. Veel mensen kiezen nog altijd voor telefonisch contact met bedrijven. Onze agents zijn getraind om te schakelen tussen diverse kanalen en klantvragen te behandelen via telefoon, e-mail of webchat. Sinds 2017 houden wij ons tevens bezig met het opleiden, klaarstomen en begeleiden van nieuw talent voor onze branche. Via een praktijkgerichte leerroute en het branchecertificaat van de Klantenservice Federatie, hebben al bijna 400 werkzoekenden via onze Academy de weg naar werk gevonden.

De visie van The Good Agency m.b.t. sociaal ondernemerschap

De visie van The Good Agency is om inclusiviteit en kwalitatief klantcontact samen te brengen. Als ondernemer ben je onderdeel van de maatschappij. Dat brengt automatisch met zich mee dat je nadenkt over belangrijke vraagstukken. Door coaching en begeleiding op maat te bieden geloven wij erin dat je het verschil kunt maken. Een mooi voorbeeld hiervan is te lezen in de quote van een van onze medewerkers.

Elsa Almeida Neves: “Begin 2017 ben ik begonnen met de klantenservice opleiding bij The Good Agency. Middels een praktijkgerichte opleiding leer je alle aspecten van de branche kennen. De opleiding heb ik succesvol afgerond door mijn KSF-certificaat te behalen. Na het opleidingstraject ben ik aangenomen als klantenservice-medewerker en heb ik mijzelf binnen de organisatie verder kunnen ontwikkelen. Na een jaar ben ik gepromoveerd naar senior agent en inmiddels zijn we weer 2 jaar verder en ben ik recent supervisor geworden. Ik werk al jaren met veel plezier bij The Good Agency en ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om te groeien. Zowel in mijn persoonlijke ontwikkeling als binnen het bedrijf.”

Het belang van een PSO-certificering voor The Good Agency

Het belang van het certificaat is tweeledig. Enerzijds willen wij graag laten zien aan onze klanten en prospects dat wij de daad bij het woord voegen. Een onafhankelijk gecontroleerde certificering draagt hieraan bij. Anderzijds zien wij dit certificering als een kans om verder te kunnen groeien. Het invullen van SROI voor onze opdrachtgevers is daar een belangrijk onderdeel van.

Welke stappen heeft The Good Agency genomen om zo hoog op de PSO-Prestatieladder te scoren?

Wij zijn al vanaf 2017 bezig met sociaal ondernemen. In de eerste jaren hebben we hier behoorlijk in moeten investeren om daar onze weg in te vinden. Dit was toen voornamelijk gericht op de Academy (het opleiden van mensen voor de branche). In het afgelopen jaar hebben we ook in het klantcontactcenter zelf een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat we nu beloond worden met de certificering van PSO30+.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  • Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
  • Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
1 december 2020