Zalsman B.V. behaalt hoogste trede PSO-certificering

Zalsman B.V. behaalt hoogste trede PSO-certificering

Zalsman B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Zalsman B.V. bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Zalsman B.V. aangetoond groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Socialer ondernemen door Zalsman

Drukkerij Zalsman Kampen is een samenwerking tussen Zalsman B.V., Impact en Caparis (sociale werkvoorziening Kampen+Heerenveen).  Gerwin de Vries, directeur: “Socialer ondernemen door Zalsman is eigenlijk ontstaan door de overname en samenwerking van de drukkerijen van Impact en Caparis. In 2012 zijn we eerst in Kampen begonnen met de samenwerking met Impact. Ruimte huren en mensen detacheren. Dit is de afgelopen jaren een eigen leven gaan leiden en zijn we inmiddels op het punt aangekomen dat we een eigen Talentontwikkel route hebben neergezet waarin mensen van een brede doelgroep werkervaring kunnen opdoen of een talent ontdek route kunnen doorlopen. Begin dit jaar is door de samenwerking met Caparis de groep medewerkers in detachering snel gegroeid. Met de PSO-certificering kunnen wij ons sociaal ondernemerschap nog beter laten (h)erkennen en dat biedt ook voordelen bij aanbestedingen.”

Drukker Johan Dekker aan het woord: “ik doe nu belangrijk werk!”

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk. 

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

  1. Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden. 
  2. Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.
Deel dit bericht:  
17 november 2020