Sociaal ondernemen doe je in Den Haag

Sociaal ondernemen doe je in Den Haag

GreenFox Social Return heeft als oudste sociale onderneming in Den Haag het certificaat PSO30+ ontvangen. Zij zijn 10 jaar geleden in Den Haag gestart en hebben als eerste de verlenging van het keurmerk ontvangen. De gemeente Den Haag is een van de eerste gemeenten die door middel van het keurmerk PSO sociale ondernemingen heeft erkend.

Bron: persbericht gemeente Den Haag & gepubliceerd: 6 november 2020

Het PSO 30+ certificaat is een belangrijke erkenning voor sociale ondernemingen. Het wordt toegekend aan bedrijven waar meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties en of zij dit op een kwalitatief goede manier doen.

Sociaal ondernemers zijn een belangrijke partij voor gemeenten en daarom werkt de gemeente nauw samen met GreenFox Social Return. Zo is GreenFox betrokken bij de intake van nieuwe werkelozen die vanwege COVID19 zonder werk zijn komen te zitten.

Wethouder Bert van Alphen (Sociale zaken en Werk: "Wij zijn als gemeente Den Haag erg blij met ondernemers zoals GreenFox, die dit certificaat behalen en weten te verlengen. Zij zetten zich vol toewijding in om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten."

GreenFox Social Return is naast een erkende sociale firma ook een voorkeursleverancier als het gaat om invulling van social return.

Renzo Deurloo, oprichter GreenFox: "Gemeente Den Haag heeft al jaren oog voor haar sociaal ondernemers. Wij zijn dan ook zeer dankbaar voor alle steun die wij van Wethouder van Alphen en zijn voorgangers hebben mogen ontvangen. Het zorgt ervoor dat wij met het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag nog meer mensen een kans kunnen geven op werk of kunnen omscholen naar beroepen waar wel vraag naar is. Bedrijven worden door de gemeente Den Haag gestimuleerd om meer mensen naar werk te helpen en die bedrijven ondersteunen wij graag bij deze missie."

GreenFox Social Return werkt landelijk voor grote opdrachtgevers maar heeft haar kantoor in de Haagse Binckhorst.

Een werkkans voor iedereen. Dat maakt het verschil

Den Haag Werkt is sterk in het vergroten van werkkansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers en maatschappelijke partners werken we aan een arbeidsmarkt in Den Haag waarin iedereen mee kan doen. Dat is de stip op de horizon van Den Haag Werkt. Ondernemers die een inclusief personeelsbestand nastreven, maken daadwerkelijk een sociale impact. Voor de stad, maar nog meer voor de mensen zelf. Werk brengt zoveel meer dan alleen een inkomen. Het brengt structuur, hoop en vriendschap. Daar doen we het voor!

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort. 

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
6 november 2020