Grootste woningcorporatie van Limburg behaalt PSO Trede 3

Grootste woningcorporatie van Limburg behaalt PSO Trede 3

Stichting Wonen Limburg heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Wonen Limburg bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Wonen Limburg aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Wonen Limburg inspireert!

"Als grootste woningcorporatie van Limburg zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die reikt verder dan het bieden van een dak boven het hoofd voor die mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Het draait ook om het bieden van toekomstperspectief voor bewoners. En vooral voor die bewoners voor wie een positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. Social return is daarom niet meer weg te denken uit ons inkoopproces én binnen Wonen Limburg zelf." 

Toekomstperspectief voor bewoners

Wonen Limburg biedt haar bewoners graag een ‘thuis’. En dat is meer dan een huis. Wij zijn er ook om bewoners kansen en mogelijkheden te bieden”, aldus onze bestuurder Ger Peeters. “Om die reden dragen we bij om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan een baan te helpen. Ook in onze eigen organisatie en dat betekent dat je als werkgever iets extra’s moet doen. Vaak zijn dit relatief kleine aanpassingen zoals een werkplek toegankelijk maken voor een rolstoel, werktijden aanpassen of het inzetten van een coach. Maar ook van onze leveranciers, zoals aannemers, vragen we een bijdrage. Sociaal ondernemen is een belangrijk onderdeel van ons inkoopbeleid. Bij opdrachten van € 150.000, - of meer stellen we PSO als voorwaarde. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en bestaat uit verschillende prestatieniveaus. We hopen te bereiken dat onze leveranciers vanaf 1 januari 2022 minimaal PSO-prestatieniveau 2 in hun bezit hebben.” #metenisweten

Als je jouw leveranciers iets voorschrijft, moet je minstens het goede voorbeeld geven

Inspireren en partijen koppelen

Wonen Limburg heeft onlangs als eerste Limburgse woningcorporatie de hoogste trede (3) weten te behalen op de PSO-ladder. Het bereiken van de hoogste trede was echter geen doel op zich. Het is een middel om sociaal ondernemerschap zichtbaar te maken. Peeters: “Toch is het mooi dat we zo snel trede 3 hebben behaald. Als je jouw leveranciers iets voorschrijft, moet je minstens het goede voorbeeld geven. En het feit dat we met een onafhankelijk meetinstrument werken, geeft ons meer mogelijkheden. We kunnen daardoor uit de controlerol stappen en ons vooral richten op het bieden van inspiratie en het aan elkaar koppelen van partijen om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Want hoe meer organisaties Social return/ PSO omarmen, hoe mooier de samenleving wordt.

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
15 october 2020