Brouwers Groenaannemers B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald

Brouwers Groenaannemers B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald

Brouwers Groenaannemers B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Brouwers Groenaannemers B.V. bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO-keurmerk heeft Brouwers Groenaannemers B.V. aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Over Brouwers Groenaannemers

Brouwers Groenaannemers is een professionele partner voor groenprojecten waarbij mens, natuur en milieu centraal staan. Van compleet groenadvies tot realisatie. Het zijn denkers en doeners met gezond boerenverstand. De wereld groener en gezonder maken. Kwaliteit tot in het kleinste detail, verrassende service en een professionele benadering haar onze klanten, ze laten er geen gras over groeien. Met hun jarenlange expertise nemen ze je mee in de hedendaagse beleving van groen. Daarbij verliezen ze een inclusieve arbeidsmarkt niet uit het oog.

Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld om iedereen een kans te bieden op de arbeidsmarkt

Succes door samen socialer te ondernemen

Janneke Visser, manager P&O: “Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld om iedereen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Het feit dat we hierin erkend worden met een certificaat is voor ons natuurlijk een groot compliment. In offerte- en aanbestedingstrajecten is het een effectieve en erkende manier om onze potentiële opdrachtgevers te informeren over ons sociaal ondernemerschap. We hebben in de afgelopen jaren structureel nagedacht over hoe wij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunnen bieden in ons bedrijf. We onderhouden goede contacten met gemeentes, UWV en onderwijsinstellingen. We bieden passende werkzaamheden aan al onze medewerkers aan, waarbij we vooral kijken naar de talenten van onze medewerkers. In de dagelijkse werkuitvoering maken we daarbij geen onderscheid tussen medewerkers.”

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO-helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden. Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
29 september 2020