Maas International B.V. gaat verder waar anderen stoppen en behaalt Trede 3

Maas International B.V. gaat verder waar anderen stoppen en behaalt Trede 3

Maas International B.V. heeft Trede 3 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Maas International B.V. bovengemiddeld presteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Maas International B.V. aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Maas International B.V: "Wij geloven dat mensen meer uit het leven halen als ze goed en gevarieerd eten en drinken. Daarom bieden wij mensen op het werk 24/7 toegang tot de lekkerste koffie en thee. Dit in combinatie met hand- en voedzame snacks en frisdranken. Wij willen IMPACT maken op het werk, door middel van drie pijlers: duurzaamheid, kwaliteit en gezondheid."

Maas International B.V. over inclusief & sociaal ondernemen

"Wij vinden het belangrijk om ons actief in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze de kans geven zich verder te ontwikkelen. We kijken daarbij verder dan de verplichte uitvraag voor social return. Wij streven naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Dit betekent dat wij niet alleen de verplichting na willen leven, maar dat wij verder gaan waar anderen stoppen."

"Ik vind het werken zo leuk dat ik hier tot mijn pensioen wil blijven werken”.

"Om de kwaliteit van ons IMPACT@SOCIAL programma objectief te kunnen borgen, vinden wij het van belang om MAAS om de twee jaar te laten toetsen. Wij geloven in het combineren van business en het tot bloei brengen van anderen. Het PSO Keurmerk van TNO kent een onafhankelijke audit en maakt het voor ons mogelijk om ons MVO beleid concreet naar buiten te dragen naar onze klanten. Samen met Teamwerk Participatiediensten, Heilige Boontjes, de Koekfabriek en Tas met een Boodschap zijn wij initiatieven gestart om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een uitdagende werkplek en/of zinvolle dagbesteding. Hierbij hebben wij trede 3 op de PSO Prestatie als doel opgelegd omdat wij het verschil maken op het gebied van Sociaal ondernemen."

Landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
14 september 2020