Novon Beheer B.V behaalt Trede 3

Novon Beheer B.V behaalt Trede 3

Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Novon Beheer B.V werkplekken faciliteert voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Novon Beheer B.V aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Novon is een schoonmaakbedrijf dat werkzaam is in de regio Noord-Nederland. Vanuit haar vestigingen in Zwolle, Enter, Leeuwarden en Groningen verzorgen ruim 2000 schoonmaakprofessionals de schoonmaakwerkzaamheden en specialistische reiniging voor haar klanten in diverse sectoren. Schoonmaken kan iedereen, maar professioneel schoonmaken daarentegen is een vak. Bij Novon vindt je getalenteerde mensen die van schoonmaken hun beroep hebben gemaakt. Dankzij duurzame en sociale inzet onderscheidt Novon Beheer B.V zich al jaren van haar concurrenten en dat zorgt voor continuïteit van het bedrijf, werkgelegenheid voor haar medewerkers en een vitale leefgemeenschap, mede door de bijdragen aan culturele en sportieve activiteiten en goede doelen in haar werkgebied.

Inclusief & sociaal ondernemen

“Novon Schoonmaakbedrijven is een echte mensenorganisatie. We plakken geen etiketten op medewerkers, maar bieden iedereen gelijke kansen. Ons doel is om vorm te geven aan arbeids-inclusiviteit, niet alleen binnen onze eigen organisatie maar binnen de gehele keten en de maatschappij waarin we acteren. Leidinggevenden die af willen bouwen richting hun pensioen worden bijvoorbeeld ingezet als trainer om collega’s te helpen hun RAS-diploma te halen. Op deze manier begeleiden wij onze collega’s op een duurzame, verantwoorde en waardevolle wijze richting hun pensioen. Daarnaast werken we bijvoorbeeld met het buddy-systeem. Dit houdt in dat vaste ervaren medewerkers gekoppeld worden aan een medewerker uit de doelgroep. Onze medewerkers die de begeleiding verzorgen zijn speciaal getraind in het begeleiden van mensen uit deze categorie.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument en tevens een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

PSO-helpdesk:

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
28 august 2020