Macek Technika aantoonbaar routinier in sociaal ondernemen

Macek Technika aantoonbaar routinier in sociaal ondernemen

Macek Technika heeft Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald.  Dat betekent dat Macek Technika voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelsbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Macek Technika op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Macek Technika aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Macek Technika

Sinds 1972 is Macek Technika een toonaangevende speler op de markt van kunststof producten. Vier decennia aan kennis en ervaring staan garant voor een range van hoogwaardige producten. Vervaardigd met het  hogedrukspuitgieten van thermoplastische kunststoffen in haar eigen fabriek. Op de werkvloer is iedereen gelijk. “Waarom zouden we onderscheid maken tussen mensen die om wat voor reden dan ook wat moeilijker aan een baan kunnen komen?  Als je gemotiveerd bent om te werken en deel uit te maken van de maatschappij dan moet er ook voor jou een baan te vinden zijn.  Dat is al jaren de visie van het bedrijf. Voor sommige van onze medewerkers zijn we een veilige haven, voor anderen een springplank naar een mooie carrière. En wat is er mooier dan behalve productiebedrijf zijn ook een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.”  

Jan van den Broek, P&O manager Macek Technika: “Het is augustus 2020 als ik na terugkomst van mijn vakantie het nieuwe PSO-certificaat in mijn email aantref. Een heugelijk feit want het zegt iets over hoe wij als bedrijf sociaal presteren maar als ik eerlijk ben is het langzaam maar zeker ook wel enige routine geworden. Toen we in 2012 in Amsterdam voor het eerst het PSO-certificaat uitgereikt kregen was het een hele belevenis. TNO had daarvoor eerst bij ons proef gedraaid en daarna daadwerkelijk geaudit. Voor het eerst was onafhankelijk vastgesteld dat we op de goede weg waren om een nieuwe vorm van werkgeverschap neer te zetten, sociaal en economisch verantwoord werkgeverschap.

Sinds we in 2008 in het sociaal ondernemen gestapt waren we in een soort rollercoaster beland. We kregen Tweede Kamerleden op bezoek, zagen nieuwe sociale initiatieven opkomen en sloten ons aan bij nieuwe netwerken. De Normaalste zaak, Brabants besten, Start Foundation, de wereld gonsde van initiatieven die allemaal een doel hadden: een werkplek voor iedereen die wil werken ondanks beperkingen. Inspirerende mensen kwamen op ons pad met allemaal hetzelfde doel, Bert Pauli, Yuri Starrenburg, Jos Verhoeven, Sadet Karabulut en vele anderen.

Nu in 2020 hang ik ons 5e PSO-certificaat op. Een persbericht over het behalen van dit certificaat is niet meer zo uniek want, als ik op de website van PSO-Nederland kijk zijn alleen in Oss al 12 PSO gecertificeerde bedrijven en in Nederland ongeveer 1200. Ook andere initiatieven zijn groot geworden.

Wij als bedrijf gaan door, tegen de stroom in zwemmen is onze tweede natuur geworden. En wie weet hoe de wereld er bij ons volgende certificaat uit zal zien. Wij zijn vooral blij dat we onderdeel zijn van een beweging die voor heel veel mensen veel heeft kunnen betekenen en nog steeds betekend.

Nu augustus 2020 heb ik nog een ding te doen. Na het ophangen van het certificaat ontvang ik twee jonge mensen bij me op kantoor. De afgelopen drie maanden hebben ze ondanks dat ze tot de “doelgroep” behoren laten zien dat ze aan hun toekomst willen werken. Zo’n instelling wordt beloond en eigenlijk wat ik nu ga doen is veel belangrijker dat het PSO-certificaat. Breed lachend en heel trots verlaten ze mijn kantoor met hun nieuwe contract in hun handen. Eigenlijk is het daar toch allemaal om begonnen."

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De toepassing van artikel 2.82 Aw maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

PSO-helpdesk:

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
25 august 2020