PSO-normen

Leeswijzer: De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO.

PSO-prestatieniveau bepalen

Het PSO-prestatieniveau wordt vastgesteld door de totale sociale bijdrage te vergelijken met de PSO-normen. Deze normen zijn gebaseerd op de gemiddelde prestaties van Nederlandse organisaties met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep, onderverdeeld naar grootteklasse. De normen kunnen tweejaarlijks aangepast worden. De PSO-normen staan vermeld in de meest recente versie van de PSO-handleiding en zijn altijd verwerkt in de online rekentool van MijnPSO.

Normen voor de drie tredes per bedrijfsgrootte, in percentages. (De rekentool in mijnpso maakt gebruik van een volledige tabel met alle bedrijfsgroottes van 2 tot en met 105)

Bedrijfsgrootte norm PSO-Trede 1 norm PSO-Trede 2 norm PSO-Trede 3
2 21,4 28,0 33,0
5 12,6 17,0 22,0
10 6,7 9,0 15,5
15 6,2 8,0 13,0
20 5,7 7,3 10,8
25 5,2 6,6 9,8
30 4,7 6,1 8,9
35 4,2 5,6 8,4
40 3,7 5,1 7,9
45 3,4 4,6 7,4
50 3,0 3,7 6,8
60 2,6 3,4 5,7
70 2,3 3,0 5,1
80 2,0 2,6 4,6
90 1,7 2,3 4,2
100 1,5 2,1 3,9
105+* 1,4 1,9 3,7

 *  In de WEA-cijfers zien we weinig verschillen bij bedrijven die 100 werknemers of meer in dienst hebben. Daarom maken we bij de normering geen verder onderscheid in de grootteklasse van bedrijven met meer dan 105 werknemers.

Onderbouwing PSO-normen

De PSO-meetlat laat zien in welke mate een organisatie socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. De PSO kijkt niet alleen naar de kwantiteit (het aantal) plaatsingen. De PSO kijkt ook naar wat organisaties doen om de kans op een duurzame plaatsing te vergroten, ofwel de kwaliteit van de plaatsingen telt ook mee. Het PSO-Keurmerk waarborgt een onafhankelijke certificering en actualiteit van deze gegevens.

WEA enquête van TNO

Om te kunnen beoordelen of een organisatie (substantieel) meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst heeft in vergelijking met bedrijven uit dezelfde grootteklasse, werkt de PSO met normen. Deze normen zijn gebaseerd op gegevens van de TNO-Werkgevers Enquête Arbeid (WEA); door analyses uit te voeren op de WEA-data zijn de gemiddelde prestaties van Nederlandse organisaties met minstens één arbeidsbeperkte in dienst op het gebied van socialer ondernemen berekend, onderverdeeld naar grootteklasse. De mate van socialer ondernemen van een organisatie die in aanmerking wil komen voor een PSO-keurmerk wordt vergeleken met de gemiddelde prestaties van bedrijven die hebben deelgenomen aan de WEA.

De WEA wordt een keer per twee jaar afgenomen. Dit betekent dat de normen voor de PSO ook een keer in de twee jaar worden aangepast, gebaseerd op de meest recente cijfers over deze prestaties. 


Direct naar: