Ketenstimulering

Ketenstimulering als effect van aantoonbaar Socialer inkopen

PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om het PSO-keurmerk ook zelf actief uit te vragen aan hun eigen contract- en samenwerkingspartners. Hier leest u op welke wijze u dit kunt doen en treft u diverse formats aan om socialer inkopen te implementeren binnen uw organisatie. Het beoogd effect wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Socialer inkopen leidt tot meer organisaties die aan de slag gaan met sociaal ondernemen en dat stimuleert weer de werkgelegenheid (voor kwetsbare groepen). 

De "Indirecte bijdrage" van de PSO meet in welke mate uw organisatie socialer inkoopt

Binnen de PSO wordt dit ook wel indirecte bijdrage of sociaal inkopen genoemd. 

Door in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of SW-bedrijven groeit ook uw eigen organisatie op de PSO-prestatieladder. PSO-gecertificeerde organisaties waar u mee kan samenwerken kunt inkopen, vindt u in het overzicht van PSO-gecertificeerde organisaties

 

 Voor het toepassen van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten gelden aparte richtlijnen en kaders.


Direct naar: