Directe sociale bijdrage

Uw organisatie levert een directe sociale bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie wanneer tenminste één persoon uit de PSO-doelgroep binnen uw organisatie feitelijk aan het werk is. Maatstaf is het aantal mensen (fte’s) uit de PSO-doelgroep in relatie tot het totale aantal fte’s in een peiljaar. Uitgangspunt hierbij is de aard en omvang van de overeenkomst bij instroom, waarvoor diverse wegingen worden toegepast. Deze wegingen vindt u in het tabel “afbakening en weging PSO-doelgroep”. Na toepassing van de wegingen spreken we van de “direct gewogen sociale bijdrage”. Voor een PSO-Keurmerk moet minimaal 20% van de directe sociale bijdrage gerealiseerd zijn in uw eigen organisatie.


Direct naar: