De PSO-doelgroep voor de directe sociale bijdrage

Leeswijzer: De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO.

PSO-doelgroep 

De afbakening en weging van de PSO-doelgroep in combinatie met de bedrijfsomvang, bepaalt de directe sociale bijdrage. De PSO-doelgroep geeft u op in stap 3C van MijnPSO. De afbakening van de PSO-doelgroep staat omschreven in de PSO-handleiding en in stap 3C van MijnPSO. Het is ook mogelijk om via info@pso-nederland.nl de "handreiking inventarisatie en bewijslast PSO-doelgroep" aan te vragen. Overige onderliggende wegingsfactoren zijn: type contract, uitgangspositie en aantal gewerkte uren gedurende een peiljaar.

 

 


Direct naar: