De prestatieniveaus van de PSO

Leeswijzer: De PSO-criteria, zoals omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO en de informatie van deze pagina, zijn verwerkt in MijnPSO.

Prestatieniveaus van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Onderstaand leest u wat de vier PSO-prestatieniveaus betekenen. Daarnaast kent de PSO een separate PSO 30+ certificering die als aparte uitlezing binnen het hoogste prestatie niveau 3 is opgezet. 

 De prestatieniveaus 

 

Aspirant-status 

De PSO (h)erkent ook organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1. Deze organisaties kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat SMART omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toegroeit naar een PSO-trede 1, 2 of 3.  De Aspirant-status is twee jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een Aspirant-status wordt uw organisatie onafhankelijk getoetst op het geaccordeerde plan van aanpak en op de directe bijdrage en indirecte sociale bijdrage ( sociale inkoop).

Trede 1 

Uw organisatie presteert bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.Organisaties die de norm voor trede 1 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 35% best presterende bedrijven

Trede 2

Uw organisatie presteert ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.  Organisaties die de norm voor trede 2 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 25 % best presterende bedrijven.

Trede 3

Uw organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Organisaties die de norm voor trede 3 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.  

 

Trede 3+ 30+ (Abw)

 

Per 1 april 2017 is de extra uitlezing en certificering mogelijk waarmee bedrijven op trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, geïdentificeerd kunnen worden. Deze bedrijven komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ certificering conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 in werking is getreden. 

Nieuws

Twitter


Direct naar: