Wim de Goei over stages en leerwerk-plekken bij Presikhaaf Schoolmeubelen

Wim de Goei over stages en leerwerk-plekken bij Presikhaaf Schoolmeubelen

‘Vorige week hebben we een mooi convenant getekend met het ROC Nijmegen’, zegt Wim de Goei, directeur van Presikhaaf Schoolmeubelen, enthousiast.‘Het doel van de samenwerking is om studenten van het ROC effectief en uitdagend onderwijs te bieden en hun beroepsvaardigheden te ontwikkelen door praktijk leren.’ Waar ligt de kracht van stages en leerwerk-plekken op het gebied van sociaal ondernemerschap?

Wim de Goei, directeur van het PSO-gecertificeerde bedrijf Presikhaaf Schoolmeubelen, vertelt.

Belangrijke maatschappelijke bijdrage 

‘We hebben nu een groep van 9 jongens met een migratieachtergrond binnen ons bedrijf die voor een periode van 7 tot 8 maanden bij ons werken aan het verdienen van een Startkwalificatie om door te kunnen leren aan het MBO. De jongens zijn aan de slag in onze afdelingen Metaal Lassen en Onderdelenproductie, Houtzagerij en Meubelmakerij, en in de Eindmontage en Servicedienst. We zijn er trots op dat we een werkomgeving hebben waar we dit kunnen doen en ook de mogelijkheid hebben om de jongens te begeleiden. Ze hebben van ons de toezegging gekregen dat ze bij goed functioneren in de zomer van 2020 een betaalde vakantiebaan kunnen krijgen.’

‘Binnen Presikhaaf Schoolmeubelen zijn nog veel meer stagiair(e)s van verschillende opleidingen aan de slag. We noemen o.a. het Vierbeek College, Het Prisma, Mariëndael, Produs, en de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN). Waarom we dit doen en waarom we dit belangrijk vinden? Deze stageplaatsen kunnen we bieden omdat we een Erkend Leerbedrijf zijn. Het is vanzelfsprekend van het grootste belang dat er in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Door het bieden van stageplekken worden leerlingen vertrouwd gemaakt met werken in het algemeen en werkzaamheden in ons bedrijf. Na hun studie besluit menigeen om ook bij ons te blijven. Ook al blijft de stagiair uiteindelijk niet bij ons, dan nog verlenen we op deze wijze een belangrijke maatschappelijke bijdrage.’

Win-win resultaat tussen werkgever en werknemer 

‘Uiteindelijk gaat het om een win-win resultaat tussen onze onderneming en de stagiair. Wij hebben er na een inwerkperiode natuurlijk wel degelijk een paar handen bij en dat is fijn. Daar staat tegenover dat investeren in begeleiding is. Soms vragen we de stagiaires om onderzoek te doen, of mee te werken aan productontwikkeling. Ook dat vraagt om de nodige begeleiding, maar daar staat tegenover dat een stagiair een frisse kijk op de gang van zaken heeft, niet bedrijfsblind is en je (deels) de kosten kan besparen van het inhuren van consultants. Zo hebben we samen met de HAN IPO (Industrieel Product Ontwerp) studenten al hele mooie nieuwe producten op de markt gebracht. Ook dit jaar doorlopen er weer 3 IPO studenten hun stageperiode bij ons bedrijf.’

PSO-Certificering 

‘Presikhaaf Schoolmeubelen is een PSO-gecertificeerde onderneming op de derde en hoogste Trede, hetgeen betekent dat we in Nederland koploper zijn op het gebied van Socialer ondernemen. In ons bedrijf zijn bijna 200 mensen met een (vroegere) afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag, die hun talenten inzetten om heel mooi en heel goed meubilair te maken. Deze mensen zijn nu veelal nog afkomstig uit de SW, maar vanuit daar is sinds de komst van de Participatiewet geen instroom meer. Omdat wij een Sociale Onderneming zijn en ook in de toekomst willen blijven, bieden wij ‘Begeleide’ en ‘Zelfstandige’ stageplekken aan leerlingen van de VSO-PRO scholen in Arnhem en omgeving. Op dit moment zijn er in zo’n 12 leerlingen van VSO-PRO scholen die bij ons stage lopen.’

Erkend leerbedrijf 

'Presikhaaf Schoolmeubelen is een Erkend Leerbedrijf, dat is belangrijk voor onze stagiaires. Ook mensen vanuit het Doelgroepenregister Participatiewet kunnen, omdat wij de status Erkend Leerbedrijf hebben, op een Leerwerk-plek hun talenten ontdekken om verder te komen op de arbeidsmarkt. Presikhaaf Schoolmeubelen werkt op dit gebied onder andere samen met het ArbeidsOnderzoekCentrum (AOC) van Scalabor.'

Foto (boven): Medewerkers van Presikhaaf Schoolmeubelen en ROC Nijmegen vieren het nieuw getekende convenant. 

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: