PSO-adviseur Extend in gesprek met HR-manager Rieneke Leusink van Ter Steege Holding

PSO-adviseur Extend in gesprek met HR-manager Rieneke Leusink van Ter Steege Holding

Ter Steege is een holding van 25 zelfstandige bedrijven in vastgoed, bouw, handel en industrie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rijssen, maar het bedrijf heeft vestigingen in heel Nederland. Het is een echt familiebedrijf waar kernwaarden op het gebied van sociaal ondernemerschap en MVO hoog in het vaandel staan. Onlangs is het bedrijfsonderdeel Ter Steege Bouw Vastgoed opnieuw gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Tijd voor een gesprek met HR-manager Rieneke Leusink-ter Steege.

Welke doelstelling heeft Ter Steege Bouw Vastgoed op het gebied van Sociaal Ondernemen?

“Wij zijn ons bewust van onze rol in de samenleving. Onze activiteiten hebben impact op de maatschappij en wij willen daar verantwoord mee omgaan. Binnen ons gehele bedrijfsproces werken we zoveel mogelijk op duurzame wijze. Wij hebben onze doelstellingen op het gebied van People, Planet en Profit beschreven in het MVO-beleid van de Ter Steege Groep. Alle inspanningen en betrokkenheid bij de samenleving doen wij vanuit de noemer Maatschapwij. Maatschapwij staat voor het totale MVO-programma van Ter Steege Groep.”

Kan je enkele voorbeelden noemen?

“Zo ondersteunen we graag de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben mensen in dienst met een uitkering en bieden leerwerkplekken aan, waardoor zij hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Deze inspanningen zijn sinds twee jaar bevestigd met een PSO-certificering op trede 1. Onlangs zijn wij opnieuw gecertificeerd, waardoor wij het keurmerk de komende twee jaar weer met trots kunnen dragen. Onze directe sociale bijdrage is de afgelopen twee jaar gestegen, wat betekent dat wij meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk hebben gehad. Daar zijn wij blij mee en dat willen wij zo doorzetten naar de toekomst. Ons doel voor de volgende audit is trede 2.”
Extend heeft Ter Steege Bouw Vastgoed onlangs begeleid in het proces van hercertificering PSO. Wat is de reden dat je voor Extend hebt gekozen om Ter Steege te begeleiden?
“Wij waren op zoek naar een andere adviseur, omdat onze huidige adviseur aangaf te stoppen met de dienstverlening. In het verleden had ik al kennis gemaakt met Extend en een positieve indruk overgehouden. Ik heb toen Extend gevraagd de advisering over te nemen, met de wens meer beleidsmatig aan de slag te gaan. Dat traject is ingezet. De weg naar de heraudit was behoorlijk intensief, omdat de adviseur van Extend alles tot in detail voorbereidt en checkt. Het resultaat was dat we de zaken tijdens de heraudit heel goed voor elkaar hadden en vrij eenvoudig trede 1 konden veiligstellen. We zijn nu bezig om het beleid scherper te maken en de interne en externe communicatie rondom PSO te verbeteren. Extend begeleidt ons daar accuraat en professioneel bij.”

Wat vind jij de grootste uitdaging als HRM-manager van Ter Steege om goed invulling te geven aan MVO People?

“De grootste uitdaging zie ik om inclusief werkgeverschap consequent toe te passen in je eigen organisatie. Ik merk dat de markt en conjunctuur erg van invloed zijn op het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen je eigen organisatie. Dat heeft alles met vraag en aanbod te maken, ook bij deze doelgroep. Verder ligt de uitdaging wat mij betreft in het structureel vorm geven van sociaal ondernemen. Een social return-eis in een bouwproject helpt daar mijns inziens niet bij. Dan gaat het vaak om tijdelijke oplossingen.”

Hoe zorg jij voor draagvlak voor jullie beleid binnen de organisatie?

“Wij werken binnen Ter Steege met Expertise- en werkgroepen op onder andere MVO-gebied. In deze groepen zitten afgevaardigden van onze bedrijven. Samen zorgen we ervoor dat we vorm en inhoud geven aan het MVO-beleid. Ook de communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. De mensen in de Expertise zorgen zelf voor draagvlak binnen hun eigen bedrijf. Daarnaast kennen we een nieuwsbrief Maatschapwij die twee keer per jaar aan onze medewerkers verstuurd wordt. “
Tot slot vroegen wij Rieneke welke meerwaarde en kansen zij ziet in de samenwerking tussen Extend en Ter Steege Bouw Vastgoed?

“De kansen liggen met name in het structureel doorvoeren van inclusief werkgeverschap in ons beleid. Verder zie ik dat Extend een verbindende rol heeft en partijen bij elkaar brengt. Denk aan overheden en ketenpartners, zodat sociaal ondernemen verder vorm krijgt en het PSO-keurmerk vanzelfsprekend is en op waarde wordt geschat .”

Deel dit bericht:  

Direct naar: