Desiree Curfs: Langs de meetlat

Desiree Curfs: Langs de meetlat

In ons land kennen we heel veel keurmerken. Soms opgelegd vanuit wetgeving en soms vrijwillig gekozen. Keurmerken bieden externe verantwoording. Maar keurmerken doen meer. De blik van binnen naar buiten draagt bij aan een degelijke bewijslast. Zo trokken ook wij de stoute schoenen aan om een externe partij ons te laten toetsen op de mate waarin we sociaal ondernemen. Stroomopwaarts werd langs de meetlat sociaal ondernemen gelegd; de PSO ladder ontwikkeld door TNO. Immers als wij ondernemers oproepen om een steentje bij te dragen aan de sociale opgave dan zullen we toch minimaal zelf moeten voldoen.

Desiree Curfs, algemeen directeur Stroomopwaarts MVS

Gelukkig bleken we ruimschoots te voldoen en behaalden we de hoogste trede. Na het doorlopen van een intensieve audit met een feitelijke doorlichting van onze organisatie. Nu lijkt het vanzelfsprekend dat wij als participatiebedrijf voldoen. Immers we zijn werkgever van een grote groep mensen met een arbeidsbeperking. Echter terecht werd er ook gekeken wat we naast de wettelijke taak nog meer doen. Bieden wij in onze eigen reguliere werkprocessen ook een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ook daar voldeden we ruim aan de norm.

Waarom de meetlat? Enerzijds omdat we vinden dat datgene dat we uitdragen ook moeten kunnen bewijzen. Maar we vonden het ook belangrijk om te ervaren hoe zo’n audit werkt. We willen immers graag dat andere ondernemers zich ook langs de meetlat leggen. We kennen veel ondernemers die zich onderscheiden in ons regio. Vaak bescheiden en vanuit een vanzelfsprekendheid. Ik gun deze ondernemers hetzelfde genoegen van een erkenning, want wij weten nu uit ervaring hoe fijn dat is.

Dat genoegen is niet slechts een ingelijste oorkonde, maar een onderscheiding die ook economisch handig is. In de aanbestedingsregels is een belangrijke aanpassing gemaakt. Overheidsopdrachten mogen direct besteed worden aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben en met het PSO 30+ certificaat kunnen aantonen aan deze criteria te kunnen voldoen. Dat betekent voor ondernemers en overheden dat ze geen ingewikkelde aanbestedingen hoeven te doorlopen op bepaalde diensten. Het keurmerk levert dus toegang tot mooie opdrachten die specifiek worden voorbehouden conform artikel 2.82 Aw. Daarnaast accepteren steeds meer gemeenten het PSO-keurmerk bij de invulling van de Social return verplichting. Denkt u dat u nog niet het PSO-keurmerk haalt dan kunt u zaken doen met een PSO-gecertificeerde organisatie om aan uw SROI-verplichting te voldoen.

Daarnaast kunt u als ondernemer zich onderscheiden. Steeds meer organisaties willen echt het verschil uitmaken voor een inclusieve arbeidsmarkt. Zo zijn er bedrijven die slechts partijen inhuren die het PSO keurmerk hebben. Deze ketenaanpak gaat echt de versnelling aanbrengen in de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt. Wat zou het geweldig zijn als wij daar in onze regio koploper in worden. Ik weet zeker dat het kan! Laat u zich informeren door onze accountmanagers en zorg dat ook u straks zo’n mooie erkenning in sociaal ondernemen heeft. Absoluut de moeite waard.

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: