Laat inclusief niet exclusief zijn!

Laat inclusief niet exclusief zijn!

Technische Unie mag zichzelf een inclusieve werkgever noemen. Daar zijn we trots op en we vinden dit dan ook erg belangrijk. Zó belangrijk dat wij het als pijler in ons MVO-beleid hebben benoemd.

Ariane van Dijk (Manager MVO) en  Dorine van Bockel (Adviseur Human Resources), Technische Unie 

Naar vermogen bijdragen

Technische Unie maakt gebruik van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Zo  stellen wij iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Waarbij we proberen onze medewerkers tot hun recht te laten komen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht, herkomst of afstand tot de arbeidsmarkt. Verschillen worden gewaardeerd en soms zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Trede 1 PSO-certificering

Onlangs hebben wij onze inspanningen op dit vlak door een onafhankelijk derde partij laten auditen. Wij wilden onze inspanningen zowel intern als extern zichtbaar maken door het keurmerk voor sociaal ondernemen te ontvangen. Én met succes, wij hebben trede 1 van de PSO-prestatieladder behaald. Juist die zichtbaarheid vinden wij belangrijk omdat wij als organisatie de verbindende schakel willen zijn voor onze leveranciers, klanten en de maatschappij. We doen dit door onze organisatie toegankelijk te maken voor mensen die tot een kwetsbare doelgroep behoren en aandacht te besteden aan sociale inkoop. Hierdoor bewerkstelligen wij een ketenwerking en dragen we gezamenlijk bij aan een meer inclusieve maatschappij.

Onze ambitie reikt verder

Het behalen van het keurmerk heeft overigens geen einde gemaakt aan onze ambitie. Er is voor ons nog zoveel te verwezenlijken. We hebben gezien wat het toelaten van een medewerker die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart, in positieve zin bijdraagt aan een team. Er ontstaat meer cohesie en verdraagzaamheid, we leren om te gaan met beperkingen van mensen en vooral die beperking te benutten in plaats van af te wijzen. Iemand met een autistische beperking kon voorheen niet werkzaam zijn in één van onze Servicecentra. Klantcontact kan immers  belemmerend werken. Maar het spiegelen en tellen van onze producten in een Servicecentrum geeft deze medewerker ontzettend veel voldoening. Zo excelleert hij of zij zelfs in deze taken. De andere teamleden kunnen zich op die manier meer richten op commercie. Een win-win situatie!

Blijven leren en ontwikkelen

Onze ambitie is om de begeleiding van deze mensen te verbeteren. Zodat én de medewerker én Technische Unie kunnen blijven leren en ontwikkelen. Het toegankelijker maken van onze organisatie voor mensen die behoren tot de kwetsbare doelgroep blijft ook onze aandacht houden. Dit doen wij door werkervaringsplaatsen aan te bieden; om zo te zien of er een match is en de samenwerking van structurele aard kan worden. Ook het nog meer uitbesteden van werkzaamheden aan sociale werkplaatsen onderzoeken we. Als laatste willen wij onze leveranciers en klanten  stimuleren om PSO-gecertificeerd te worden. Zodat wij nog socialer kunnen inkopen en we als keten gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en sociale maatschappij.

Deel dit bericht:  

Direct naar: