Inclusief ondernemen groeit: gefeliciteerd Gebr. van Kessel Buren B.V.

Inclusief ondernemen groeit: gefeliciteerd Gebr. van Kessel Buren B.V.

PSO-Nederland feliciteert Gebr. van Kessel Buren B.V. met het behalen van de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen PSO. Gebr. van Kessel Buren B.V. laat hiermee zien dat binnen de organisatie aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. De organisatie werkt vanaf heden aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen Gebr. van Kessel Buren B.V. zelf.

Organisaties die zijn gecertificeerd voor de Aspirant-status van PSO-Nederland hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een Trede status op de PSO-ladder. Deze groei kan mede worden gerealiseerd door socialer in te kopen bij andere organisaties, die een PSO-certificaat hebben. Voor de realisatie is een Plan van Aanpak opgesteld dat is geaccordeerd op directieniveau. Een onafhankelijke certificerende instelling heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan binnen Gebr. van Kessel Buren B.V. gecontroleerd. 

PSO keurmerk stimuleert sociaal ondernemen

Doel van de PSO prestatieladder is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Sociaal inkopen draagt hier ook aan bij. 

PSO bij Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door (publieke) opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. 

Deel dit bericht:  
12 december 2016

Direct naar: