Ik geloof in sociaal ondernemen!

Ik geloof in sociaal ondernemen!

Mijn moeder is van de generatie vrouwen die na het huwelijk niet buitenshuis werkte. Zij deed vrijwilligerswerk en leerde onder andere vluchtelingen de Nederlandse taal. Zo heb ik van huis uit meegekregen dat àlle mensen kansen verdienen. Dat GGZ Oost Brabant onlangs Trede 2 heeft bereikt van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt me daarom trots. Want het betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Marianne Holleman MBA, Directeur GGz Oost-Brabant

Sociaal ondernemerschap sluit aan bij de Herstelvisie, van waaruit GGZ Oost Brabant werkt bij de zorg aan onze cliënten. We kijken naar wat wèl kan, iedereen heeft talent. Het is van belang voor mensen om hun talenten te benutten, uit ervaring weten we hoe belangrijk werk is voor herstel. Vanuit deze visie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven, zie ik als goed werkgeverschap.

De werkgeverskant hiervan is natuurlijk dat we de talenten van alle medewerkers graag benutten voor het realiseren van de doelen van GGZ Oost Brabant. Door mensen met verschillende achtergronden in te zetten binnen onze organisatie, ontstaat diversiteit, wat leidt tot nieuwe inzichten èn resultaat.

Functiecreatie leidt tot win-win situatie

Sociaal ondernemen doen we op verschillende manieren. We bieden mensen uit kwetsbare groepen een kans om te werken en daarmee (hernieuwde) werkervaring op te doen. We bieden alle reguliere vacatures aan en we werken met functiecreatie, waarmee we bepaalde taken uit reguliere functies halen en samenbrengen in een functie die passend is voor mensen uit deze doelgroep. Het mooie is dat dit leidt tot win-win situaties. De afstand tot een reguliere baan op de arbeidsmarkt wordt verkleind, collega’s ervaren meer ruimte voor de eigen werkzaamheden en vinden het fijn om deze sociale rol te vervullen in samenwerking en begeleiding van deze mensen. Zo vind ik het mooi om te zien hoe Karin zich ontwikkeld heeft, zij heeft bij ons op de afdeling snel haar plek gevonden en laat nu zien wat ze kan.

Ervaringsdeskundigheid professioneel inzetten

Als zorgaanbieder en werkgever komen we dicht bij elkaar als het gaat om de actieve inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. Bij GGZ Oost Brabant werken ruim twintig medewerkers met ervaring als cliënt in de ggz, zij zijn opgeleid om deze ervaringsdeskundigheid professioneel in te zetten. Dit biedt zoveel voor hen, voor de kwaliteit van de zorg die wij leveren en voor de (beleids)keuzes die we maken.

Hefboom voor andere partijen

Het laatste voorbeeld dat ik wil geven is dat we sociaal inkopen, wat betekent dat we van leveranciers eisen dat zij een sociale bijdrage leveren. Een SW-bedrijf of PSO-gecertificeerd bedrijf geven we voorrang bij de keuze met wie we gaan samenwerken. Dit blijkt een mooie hefboom te zijn, waardoor ook andere partijen besluiten meer invulling te geven aan sociaal ondernemerschap!

 

Deel dit bericht:  

Direct naar: