Henk Cortenbach: PSO-certificaat is kroon op werk van Kringloopwinkel Helmond

Henk Cortenbach: PSO-certificaat is kroon op werk van Kringloopwinkel Helmond

De heer Otto Boudewijns kwam via een traject van het SW-bedrijf “Senzer” bij ons binnen en gaf er in zijn trajectperiode blijk van dat hij de functie als chauffeur op de boedeldienst naar behoren kon uitvoeren.
Henk Cortenbach, bedrijfsleider Stichting Kringloopwinkel Helmond

Medewerkers laten doen waar zij toe in staat zijn

Per 1 januari j.l. konden wij Otto Boudewijns een baan aanbieden voor 32 uur per week. Hiermee wordt wederom bewezen dat de trajecten erg zinvol zijn. Enerzijds bieden wij natuurlijk de gelegenheid, maar wij complimenteren volop de trajectlopers, in dit geval de heer Boudewijns, omdat zij het zijn die zich inzetten om het doel, een vaste betrekking, te bereiken!

Wij vinden het erg zinvol om het PSO-certificaat te bemachtigen omdat wij het sámen met onze medewerk(st)ers zien als een kroon op ons werk, het laat zien dat we heel erg graag mensen laten doen waartoe zij in staat zijn wat vaak meer is dan waar zij vooraf in geloofden.

Deel dit bericht:  

Direct naar: