Avabel Nederland: groeien door gedeelde waarden

Avabel Nederland: groeien door gedeelde waarden

Afgelopen twee jaar is er voor €430 miljoen euro aan producten en diensten bij elkaar ingekocht door PSO gecertificeerde organisaties. Dit inkoopvolume groeit snel en is berekend o.b.v. auditresultaten, waarbij de inkoop door publieke opdrachtgevers (social return) bij PSO gecertificeerde organisaties niet in de berekening is opgenomen*. Het beschikken over een geldig PSO-certificaat wordt hierdoor steeds meer een ‘Unique Selling Point’ bij het behouden en verkrijgen van nieuwe opdrachten binnen het bedrijfsleven. Het sterk toenemende sociale inkoopvolume is een bewijs dat inclusief ondernemerschap gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen bewust gestimuleerd en omarmt wordt door het Nederlandse bedrijfsleven! Groeit u mee?

Richard Duppen, algemeen directeur Avabel B.V., legt uit wat de PSO-ketenstimulering voor zijn organisatie heeft betekend.

‘Door onze PSO-certificering gingen er steeds vaker deuren voor ons open die daarvoor altijd gesloten bleven’, vertelt Richard Duppen, algemeen directeur bij het PSO-gecertificeerde bedrijf Avabel. ‘Bestaande klanten zeggen dat hun waardering voor ons is toegenomen, en nieuwe klanten geven waarde aan het gezamenlijk vormen van een inkoopketen’, meent Duppen. PSO-gecertificeerde organisaties kiezen er inderdaad steeds vaker voor om bij elkaar in te kopen. Gedurende de afgelopen twee jaar is er door PSO-gecertificeerde organisaties onderling voor €430 miljoen euro (exclusief btw) aan producten en diensten ingekocht. Het beschikken over een geldig PSO-certificaat wordt hierdoor een ‘Unique Selling Point’ bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Middels deze zogeheten ketenstimulering wordt sociaal, inclusief ondernemerschap bewust gestimuleerd en (h)erkend!

In april 2014 behaalde Avabel B.V. voor het eerst het PSO-Certificaat voor de derde en hoogste PSO-Trede. Vandaag, bijna zes jaar later, weet Avabel deze prestatie nog altijd vast te houden.

‘Avabel was destijds de 34e gecertificeerde organisatie. Wij lieten ons vooral certificeren omdat de PSO het gezicht gaf aan wat Avabel met overtuiging deed en blijft doen: socialer ondernemen’, vertelt Duppen.

‘Een PSO-certificering maakt inzichtelijk dat een bedrijf, naast winst, ook maatschappelijke waarde nastreeft’, zegt Duppen. Zo maakt de PSO, als wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én kwaliteitskeurmerk van TNO, sociaal ondernemerschap binnen organisaties zichtbaar.

‘Bovendien belaadt onze PSO-certificering onze producten met een waarde die in 2014 nog moeilijk te bevatten was. De PSO certificering is één van de onderscheidende waarden in ons verkoopverhaal geworden’.

‘Steeds vaker mochten wij, op basis van de onze onderscheidende kenmerken, een productpresentatie houden. Ook vernamen wij steeds vaker dat de bedrijven waar we een presentatie hielden zelf bezig waren met bereiken van een PSO-Trede.’

‘Voor de PSO telt inkoop bij andere PSO-gecertificeerde organisaties mee in de totaalbeoordeling van de hoogte van de Trede’, legt Duppen uit. De inkoop bij andere PSO-gecertificeerde organisaties maakt inderdaad onderdeel uit van de PSO-methode, maar is geen verplicht onderdeel voor het behalen van een certificaat. Per gecertificeerde organisatie wordt elke inkoop getoetst, geregistreerd, en bijgehouden.

Vóór hun PSO-certificering was het werven van nieuwe opdrachtgevers voor Avabel een uitdaging. ‘Het feit dat wij een voor de glaszetbranche gespecialiseerde groothandel zijn beperkt onze doelgroep’, vertelt Duppen. ‘Daarnaast zijn glaszetters en onderhoudsschilders traditioneel erg trouw aan hun leveranciers.’ Mede door de PSO kwam hier een aantal jaren geleden verandering in.

Steeds meer open deuren door de PSO

‘Er gingen steeds vaker deuren voor ons open die daarvoor altijd gesloten bleven’, vertelt Duppen. ‘Het noemen van het feit dat wij een PSO gecertificeerde organisatie zijn was meestal genoeg om ergens binnen te mogen komen, zeker bij PSO-partners.’

‘Wij leerden ook snel dat onze certificering nooit aanleiding mag zijn om duurder te zijn, maar van grote onderscheidende waarde was op het moment dat de prijs en de rest van de waardeketen vergelijkbaar waren.’

‘Sinds 2014 zijn wij zowel in omzet als werkgelegenheid ruim verdubbeld, en kennen groeipercentages van twintig of meer procent per jaar. Komt dit door de PSO? Ja en nee’, zegt Duppen.

‘Het mooie aan de PSO is dat het keurmerk het gedeelde-normen kader inzichtelijk maakt. Je doet beide immers iets dat niet geheel vanzelfsprekend is, zeker niet in de competitieve bouwwereld.’

‘De producten van Avabel kregen door de PSO een toegevoegde waarde die door klanten gewaardeerd wordt. Bestaande klanten zeggen dat hun waardering voor ons is toegenomen; nieuwe klanten geven waarde aan het gezamenlijk vormen van een inkoopketen. Waarom zou je ergens anders inkopen wanneer je voor hetzelfde geld kunt inkopen bij een organisatie die doet wat jij ook belangrijk vindt?’

Het ontstaan van de PSO-keten

‘Gelukkig zijn er steeds meer maatschappelijke inkopers die het hebben van een PSO-certificering als voorwaarde stellen bij een aanbesteding. Het aantal bedrijven dat daardoor een PSO-certificering overweegt zal hierdoor toenemen. Zo wordt de keten in werking gezet’, vertelt Duppen.

‘Toen Avabel zich in 2014 als 34e organisatie PSO certificeerde was er van een inkoopketen nog weinig sprake. Nu, bijna zes jaar later, zijn inmiddels 1200 organisaties PSO-gecertificeerd en is de totale verhandelde waarde binnen de PSO keten ruim 430 miljoen euro.

Zo past de PSO en haar keten in de huidige participatiesamenleving - een samenleving waarin aan ondernemingen in toenemende mate de vraag gesteld zal worden: hoe creëert jouw organisatie maatschappelijke waarde?’

Indirecte bijdrage (inkoop)

De PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk, dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. De inkoop bij PSO-gecertificeerde organisaties onderling maakt daarnaast ook onderdeel uit van de PSO-methode, maar is geen verplicht onderdeel voor het behalen van een certificaat. Per gecertificeerde organisatie wordt elke inkoop getoetst, geregistreerd, en bijgehouden. Het genoemde totale inkoopvolume van 430 miljoen euro omvangt wat door- en bij PSO-gecertificeerde organisaties is ingekocht, op basis van de onafhankelijk getoetste gegevens van gecertificeerde organisaties na de PSO-audit. In werkelijkheid is dit bedrag groter, omdat de inkoop door organisaties die zelf (nog) geen PSO-certificaat hebben en/of organisaties die de inkoop nog niet hebben geïnventariseerd buiten dit beeld worden gehouden. en PSO-certificering maakt inzichtelijk dat een bedrijf, naast winst, ook maatschappelijke waarde nastreeft.

De PSO certificering is één van de onderscheidende waarden bij inkoop geworden. Er zijn steeds meer maatschappelijke inkopers een PSO-certificering als voorwaarde stellen bij een aanbesteding. Het aantal bedrijven dat daardoor een PSO-certificering overweegt zal hierdoor toenemen. Zo past de PSO en haar keten in de huidige participatiesamenleving - een samenleving waarin aan ondernemingen in toenemende mate de vraag gesteld zal worden: hoe creëert jouw organisatie maatschappelijke waarde?’

Strikt schemabeheer en toetsing

Aangezien de PSO wordt toegepast bij diverse overheidsopdrachten is het instrument juridisch onderbouwd en kent het strikte en objectieve criteria. Mede door de bijbehorende onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is de PSO een zogenaamd rule-based instrument. De volledige PSO-norm staat omschreven in de PSO-handleiding van TNO. Deze norm is o.a. gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO  en diverse relevante wet- en regelgeving. De PSO wordt, in nauwe samenwerking met diverse gremia, constant doorontwikkeld onder regie van TNO. 

Groeit u mee?

Wilt uw organisatie op een kwalitatief sterke wijze bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt en tegelijkertijd meegroeien met de PSO-keten? Vertel uw klanten (- in spe) dan dat u PSO-gecertificeerd bent, en dat ook zij kunnen groeien op de PSO-prestatieladder wanneer zij bij uw organisatie producten of diensten inkopen. Ook inkoop bij SW-bedrijven draagt bij aan de groei op de PSO-prestatieladder.

*tenzij een overheidsorgaan PSO-gecertificeerd is en een indirecte bijdrage heeft opgegeven.

Deel dit bericht:  

Direct naar: